Logotyp

”Vad är alternativet?”
Frågan jag ställde kan ha känts hård. Kanske alltför hård. Men ärligt talat – vad var alternativet?

Bakgrunden var en medarbetare (läs människa) som ingick i ett team med uppgift att serva, sälja och vara sina kunder till lags. Den här personen kände sig allt annat än nöjd med sin situation. Det fanns många olika känslor av missnöje, som bland annat visade sig genom att han kände sig utanför, dåligt behandlad och att han ofta ansåg att det ”bara var andra” som fick sin vilja igenom. I andras ögon såg ofta den här personen till sig och sitt.

I min uppgift att hjälpa individer och team att utvecklas ingår det att lyssna. En annan är att ställa frågor. ”Vad är alternativet?” är en sådan fråga.

Den här medarbetaren, som vi kan kalla Jonny, hade mycket känslor. Känslor som inte alltid var i balans, efter att som han själv upplevt det, ha blivit stukad ett antal gånger. Av sin chef, sina kollegor och framförallt av sina egna förväntningar. Jonnys känslor tog energin ur honom. De sög. Det gick helt enkelt inte att hålla ordning på alla negativa känslor. ”Du läcker vad du tänker”-principen uppfyllde honom. Han hade inte bara negativa känslor och tankar, han läckte även ut dem till sina närmaste kollegor, till dem i hemmet och tyvärr ibland även till kunderna och leverantörerna.

Vad har du för känslor för ditt jobb och din organisation?
Vad läcker du ut?

Det är oundvikligt att vi människor känner olika saker. Känslorna kan dessutom variera från en dag till en annan. Emellanåt är det ännu vanligare med känslofall flera gånger per dag. När känslorna är positiva och vi sprider dem, inspirerar vi inte bara oss själva utan även andra. Har du tänkt på att vissa du möter eller jobbar med får dig att le, får dig att ta i lite extra och framförallt får dig att förstå att du är viktig och behövs?

Jonny ställdes inför frågan; vad är alternativet till att känna det du känner och sprida det negativa? Frågan hjälpte honom att inse att han behöver göra en resa i förändring. Valet stod mellan att:
Vara kvar och fortsätta som förut, vilket inte skulle hålla eftersom ledningen hade sagt ifrån.
Ta till sig vad andra tänker, känner och säger, och om det behövs, be om ursäkt och framförallt visa på förändring över längre tid.

En negativ känsla kan bytas ut. Med en tydlig omgivning och bra stöd, kan viljan till förändring komma. Den negativa känslan kan bytas ut till en positiv.

Sedan ett antal år tillbaka är Jonny en funktionell och viktig medarbetare i sin organisation som jag då jobbade i. Han har tillsammans med de andra fortsatt att ”sätta personbästa” ett antal gånger. Allt startade med en positiv känsla.

Magnus