Logotyp

Hur agerar en bra ledare? Svaret är inte alltid givet. Organisationens kultur och struktur sätter sin prägel, liksom respektive ledares personliga egenskaper. En bra ledare utvecklar sig inte på egen hand, utan är som regel klok nog att ta intryck utifrån och lyssna på sin omgivning.

Carlson Communication har varit med och utvecklat allt från nya ledare som behöver mer grundläggande kunskaper till mycket erfarna ledare som vill ta ett steg till. Det är en typ av träning som nästan alltid ger bäst resultat om den utförs i ledarens egna. miljö. I slutändan blir du exempelvis bättre på att ta obekväma beslut, att se till helheten i organisationen eller att se till de olika individerna.

Inga fält hittades.