Logotyp

Jag är trött på inställningen ”att man lär sig av sina misstag”. Hur många misstag ska jag göra innan jag lär mig? Hur många misstag kan jag göra innan jag ”blir misslyckad”?

I det dagliga arbetet kan det ena misstaget efter det andra leda till ett slags djupare tillstånd i dina egna tankar som mera kan beskrivas som ett misslyckande. Misslyckade människor presterar inte bra. Det är oftast ingen bra drivkraft att vara rädd. Är du rädd att göra bort dig inför andra, är risken stor att det kommer att bli så. Har du en obehaglig känsla av att du kanske är rädd för att utföra din uppgift på jobbet är risken stor att detta i sig självt tar överhanden. Det kan då leda till att du begår ett misstag.

Att ha respekt för sin uppgift och utföra sitt arbetet med största möjliga personliga insats är inte samma sak som att drivas av rädsla att begå misstag.

En bra tanke är däremot att tänka på och minnas de gånger du lyckats med ditt jobb. Oavsett om det handlar om tekniska uppgifter, försäljning eller att ta hand om
människor inom vården. I en kreativ och prestationsinriktad miljö kan vi hjälpa oss själva och andra allra bäst genom att ständigt förstärka och lyfta upp de saker som vi gör ”rätt och bra”. Det vanliga är annars att vi bland 10 olika händelser, varav 9 var positiva, lyfter fram det som var fel, där någon begick ett misstag. Inte så sällan är misstaget mitt eget.

I samarbetet med andra människor kan detta vara förödande. Genom att förstärka de misstag som andra gör finns det en uppenbar risk att du mer och mer får den personen att känna sig osäker i sin roll . Därigenom ökar risken att personen fortsätter att göra misstag.

Om du är chef och ledare har du ett mycket stort ansvar. Det gäller även som förälder, partner och medmänniska. Ta dig själv på stort allvar, det gör förmodligen andra.

Du vet precis som jag att de som aldrig gör något, de som sällan tar några risker, förmodligen begår färre misstag. Det i sig kanske blir deras största misslyckande. Därför kommer jag att fortsätta att våga vilja och göra saker som leder till min egen och andras utveckling. En del misstag kommer kanske att ske. Men framförallt ser jag framför mig hur roligt och utmanande det är när jag ser andra lyckas!

Magnus