Logotyp

Jag har förmånen att dagligen arbeta med personer, team och organisationer som utsätts för ”utvecklingsarbete”. Antingen har ledningen bestämt att de skall arbeta med mig som coach och processledare eller har personer självmant valt att jobba med sin personliga utveckling genom mig.

Oftast leder sådant arbete till utveckling för individen och det är vanligt att det påverkar hela organisationen, vilket är syftet. Klimatet och kulturen utvecklas. Människor växer. Förutsättningar för ett bättre resultat ökar!

Inget av detta sker utan förändring, en förändring är när den är som bäst byggd på viljan till förändring som naturligt leder till utveckling.

Det jag ofta hör på arbetsplatser är:

  • ”Jag önskar att jag kunde minska min rädsla för vad andra tycker, jag skulle vilja bli tydligare.”
  • ”Har svårt att agera mot en person i mitt team och den tar mycket energi och vi andra pratar ofta om detta, fast inte med den som det gäller.”
  • ”Vet inte hur jag skall få en medarbetare att leverera resultat, det uteblir.”
  • ”Jag har alldeles för mycket runtomkring mig, är splittrad och känner mig stressad.”

Bra frågor:

  • Vad vill du?
  • Hur mycket vill du det?
  • Vilket pris är du beredd att betala för att få det?

Viljan att förändras och utvecklas ser ofta inga omöjliga hinder. Ingen annan människa har genom historien visat sig kunna hindra den som verkligen vill utvecklas.

Jag säger självklart detta med respekt för att det finns saker som står utanför den mänskliga förmågan. Ibland tar sjukdom och fysisk ohälsa greppet över oss och vi påminns om att det finns gränser, ibland är vår kompetens inte tillräcklig.

Jag tänker på de delar av oss som berör vardagens utmaningar om resultat, relation och funktionen med andra på vanliga arbetsplatser, skolor, fritid och i hemmiljön.

Var tydlig med vad du vill! Lägg inte tid och kraft på det du inte vill.
Hur mycket vill du det? Om du tittar på de människor som lyckats med flera delar i sin utveckling så har de genom uthållighet och disciplin fortsatt när andra gett upp.

Vi vill och håller ut tillsammans!

Magnus