View Article" >
Logotyp

– Varför är det så tyst i gruppen?

Under ett samtal med en av cheferna jag jobbar med fick jag frågan. På resan jag gör med mina kunder och deras team så har jag lärt mig att tystnad i en grupp kan bero på många orsaker. Låt mig dela ett par av dem.

Tystnad kan bero på otrygghet
Medarbetare i en otrygg grupp har självklart svårt att våga säga vad de tycker. Försiktighet och avvaktande beteende blir det som präglar kommunikationen och därmed kan viktig information utebli. En anledning till tystnad i en grupp kan vara att det råder en rädsla att göra bort sig inför sina kollegor.
Det svåra för medarbetare i detta läge är just att börja dela, prata och utveckla sina tankar och känslor.
Du kan som ledare hjälpa medarbetarna och gruppen genom att följa några enkla råd nedan. Dessutom kommer er tid tillsammans att bli effektivare och arbetsmiljön bättre.

1. Gör smågrupper
Beroende på gruppens storlek, dela in medarbetarna i grupper om antingen två och två, tre och tre eller som högst fyra och fyra. Ställ tydliga frågor och uppmana alla att delta i samtalet. Be därefter om en återkoppling från grupperna. Tilltala dem med deras respektive namn och låt dem berätta hur de tänker och känner. Detta kan så klart innebära en utmaning för gruppmedlemmarna. Troligen har de konkreta förslag till utveckling och förbättring. Du kommer att märka att klimatet går från tystnad till delaktighet och engagemang. Rummet kommer att fyllas på med ”syre” och allt detta skapar en starkare vi-känsla och ett tydligare ägarskap för våra gemensamma frågor och oss som grupp.

2. Förstärk andras bidrag
Vi människor önskar bekräftelse genom att vi känner oss hörda. När du som samtalsledare återkopplar till vad någon annan sagt kommer den personen att känna sig respekterad och lyssnad på. Det ger en bra känsla och skapar respekt. Du visar gruppmedlemmen respekt och detta kan leda till att viljan till samarbete kan öka.
En bra ledare och medarbetare kommer dessutom att följa upp det som sagts.
Det upplevs ofta väldigt positivt när en någon återkopplar, förstärker, ställer frågor och visar sitt intresse till någon som just delat med sig. Återkoppling leder ofta till energipåfyllning och lust att fortsätta bidra till gruppens fortsatta utveckling.

Tystnad kan bero på frustration
När jag jobbar med grupper händer det ganska ofta att det finns frustration. Det är dock vanligt att det brukar dröja innan den är identifierad. Sanningen om oss medarbetare är att vi i vår kultur gärna undviker konflikter. Det gör att när vi väl hamnar i dem kan de bli svåra. En konflikt är ju inget att sträva efter, i alla fall när det kommer till personkonflikter. Vad gäller sakkonflikter kan de däremot vara utvecklande och hjälpa en grupp framåt.
Min mamma sa till oss barn; ”man måste kunna prata om det”. Det stod för att vi i familjen måste kunna lyfta fram saker som är svåra. Hur skapar vi förutsättningar för det i vårt team?

3. Hur skall vi ha det?
Hjälp gruppen genom att diskutera just detta. Var och när avsätter tiden för att bestämma hur vi vill ha det och hur vårt samarbetsklimat skall vara?

Bra frågor att ställa till gruppen för diskussion

  • Hur generösa är vi mot varandra?
  • Hur kan vi utveckla vår förväntansbild på varandra?
  • Vad innebär det att lyfta fram kritiska frågor?
  • Vad innebär det att ha en rak och tydlig kommunikation?

4. Håll det sakligt
En del av oss har svårt att diskutera känsliga frågor utan att det blir stukade känslor. Det kan innebära att tonläget kan bli högt, eller rentav otrevligt. Det kan också betyda att någon får känslor av att bli ledsen, och inte känner sig förstådd och det påverkar kommunikationen. Det är sällan bra. Både den som lyfter fram känsliga åsikter och den som tar emot behöver göra sitt bästa för att försöka förstå.
Vi behöver besluta oss för att vi behöver diskutera detta känsliga ämne på ett sakligt sätt. ”Det är svåra frågor” men när vi bestämmer oss att berätta, lyssna på varandra och dela så har vi börjat bra.
En saklig diskussion ger bra grund för ett fortsatt gott samarbetsklimat.

Dessa tankar delar jag efter en intensiv och för mig lärorik höst. Jag har tacksamt fått förtroendet under ännu ett år av otaliga möten med ledare, grupper i både små och stora samlingar. Jag är så tacksam att få bidra till att utveckla dig och ditt team.

Med önskan om en God Jul och ett Gott nytt 2024!

Magnus