View Article" >
Logotyp

– Varför skall jag alltid vara den som tar tag i skiten?
Ledaren var både arg, besviken och uppgiven för att han upplevde att det alltid är han som behöver gå in i underställda grupper och lägga sig i. I det här fallet var det både dåliga beteende och utebliven leverans från gruppen som visade på allt annat än ett gott och effektivt samarbete. Den närmaste ledaren hade inte gjort det den skulle. Skiten steg ända upp.

Ser de samma mål?
Ett vanligt problem i grupper är att medlemmarna inte har en gemensam målbild. Om man inte ser målet blir det en lång och ofta svår resa.
-Jag har sagt åt dem, räcker inte. Vanligtvis skapar människor egna målbilder och svaret på varför jag är på jobbet kan skilja mycket. Det kan variera mellan högt och lågt varför jag har den roll jag har.
En otydlig och splittrad målbild ger ett spretigt team som ofta drabbas av onödigt slitage och problem längs vägen.

Hur skall jag då få min grupp att se ett gemensamt mål?
Sätt dig ned i lugn och ro och börjar jobba med frågorna på riktigt. Det är först då en gemensam målbild kan börja växa fram. När du får gruppen att börja dela, diskutera och skapa en positiv bild av hur ni som medlemmar vill ha det, det är då det börjar hända. Målbilden blir tydligare för alla och resan bättre.
Viktigast är att ni också troligen kommer att nå ert mål.

Vad är förväntan?
I många grupper möter jag ofta en oförståelse för vad som är förväntansbilden. Det kan gälla både för individen och gruppen. Det kan vara otydligt, outtalat och inte blivit förstått och accepterat.
Som ledare är det ditt ansvar att vara tydlig. Har du underställda ledare och chefer som är otydliga kommer du garanterat redan ha mött skit som stigit ända upp till dig.
Det du kan göra är att förtydliga målbilden och skapa förutsättningar för att den, tas emot, förstås, accepteras och att alla medlemmarna i gruppen vill leva efter den.
Ett tips är att du frågar vilken förväntansbild din närmaste medarbetare har på dig, för att det skall bli tydligt och att vi skall undvika missförstånd.
Självklart är det minst lika viktigt att du kommunicerar din förväntansbild på medarbetaren. Ett enkelt sätt är att be om ett kvitto på hur det uppfattats. Det tar bort en hel del missförstånd och skapar trygghet.
Om du har underställda chefer är det också bra att både ge dem mandat och en rätt förväntansbild inför deras medarbetare ”på golvet”, allt för att du skall vara så tydlig med din förväntan som möjligt. Då blir det lättare för din närmaste underställda ledare att börja jobba med frågorna på riktigt.

Vilka värderingar och spelregler har ni?
En grupp människor kommer alltid att vilja ha tydlighet, tills det gäller dem själva. Det är därför viktigt att prata om hur vi skall förhålla oss till varandra. Det gäller både utifrån organisationens värderingar som de förväntade spelreglerna. Det är kortfattat, vilka beteenden skall vi ha i den här gruppen, vad är okej och vad är inte okej för att alla skall trivas och kunna göra sitt bästa. Några exempel på vanliga saker som stör och förstör i grupper och blir skit som stiger är oklarheter kring:

  • Tider, som hemarbete, raster, flex och hur vi använder tiden.
  • Säkerhet, hur vi använder och kör med fordon, placerar grejer och patientsäkerhet inom hälso och sjukvården.
  • Skitsnack, hur vi pratar om och till varandra, hur vi vänder dåliga beteenden (och vad det innebär) till goda för att skapa en så bra miljö vi kan. En arbetsmiljö för trygghet och hög prestation.
  • En svag eller tyst feedback/ – feedforwardkultur.

Hur är feedbackkulturen?
Om vi skall bli riktigt bra behöver vi bortse från personen och se beteenden. Inte döma utifrån ”du är sådan” till att prata om vilka önskvärda beteenden vi vill ha av varandra.
Som högsta chef har du ansvaret, det är ju bl. a att ta hand om de som tar hand om dina medarbetare. De tar ofta hand om patienterna, kunderna och de som vi faktiskt är till för att serva, betjäna och hjälpa.

Om skiten ofta stiger upp till dig så har du ett jobb framför dig. Det går att vända på kulturen och få effektivare ledare, team och grupper. Framför allt kan du påverka så att du får underställda grupper att vara mera direkta i sin kommunikation. Därmed kommer de oftare att lösa problemen själva utan din eller till och med sin närmaste ledare inblandad.

Tänk när du tagit tag i detta, när skit inte längre stiger vad tid du då får till att göra det som har med helt andra saker att göra. Då kan du utveckla strategier, ta nya steg och skapa visioner för framtiden.
Det börjar nu, ta hand om de som allra mest behöver dig så blir vägen framåt bättre.

Magnus