Logotyp

Visst har du bra erfarenheter av att hjälpa andra? Det ger för vissa av oss en extra energi och känsla av nöjdhet när någon säger ”tack för det du gjorde” eller ” tack för att du fanns på plats när jag behövde dig”.

Som coach och i mitt eget fall konsult är jag dagligen i en roll där jag hjälper och vägleder enskilda individer, team och organisationer att utvecklas.

I vissa fall är resan svår, lång och utmanande för de som jag anlitats att jobba med. I andra fall kan en kort insats göra stor skillnad. Behovet av att ta hjälp utifrån är tydligt och när önskemålet, viljan och förtroendet finns så kan de flesta svåra utmaningar bytas ut i tydliga förbättringar. Ingen utmaning har hittills visat sig vara omöjlig!

Ibland har jag felaktigt gått in i en organisation med tanken att det är märkvärdiga insatser som krävs. Med fina ord, vackra modeller och en känsla av ”att jag måste uppfinna hjulet igen”. Det visar sig ofta att den tanken är fel.

Det enkla är det svåra. De enkla lösningarna kan vara svåra att se, finna och genomföra eftersom många ledare, chefer och medarbetare riskerar att bli hemmablinda i sin egen organisation.

En annan aspekt är att även om förmågan finns så är det lättare att lyssna på och i vissa fall tro på en person ”utifrån” och ta hjälp av den.

Jag förstår själv väldigt ofta att jag behöver hjälp. Men inte alltid. Tyvärr. ”Jag kan själv” drivet är tydligt och det leder ibland till personliga förluster.

Att hjälpa sig själv är nämligen inte alltid det optimala.

Just nu är jag glad att jag klokt nog insett detta på ett antal områden:

  • Att vi anlitat en bra lärare som hjälper de äldsta att ta körkort. Eftersom jag inser att jag inte är den bästa ”pedagogen” i bilen med mina egna barn. Men jag jobbar på det.
  • Att jag får bra hjälp med mina papper och bokföringen. Konsekvenserna utan den hjälpen vill jag inte ens tänka på.
  • Att jag klokt nog tagit hjälp med rådgivning, kontroll och uppföljning för min egen hälsa och fysik eftersom jag själv hjälper så många andra.
  • Bra hjälp kostar, på flera sätt. Jag har själv inte råd att inte ta hjälp av de som jag anser är bäst på det de gör. Så länge jag inte vet något annat vill jag fortsätta att ta hjälp. Inte för att jag själv inte är bra, men för att allt skall bli lite bättre.

Jag ser fram emot att få inspirera, utmana och hjälpa dig och ditt team att bli ännu bättre!

Magnus