Logotyp

Jag är trött på att höra mig själv säga, ”– Tiden går så fort, det är måndag igen” eller ”– Bara maj månad är över så blir det lugnare”.

För de av oss som är fullt sysselsatta och har arbete, ofta mer än just det, vi är nöjda med är dessa uttryck vanliga. Det som gör mig trött är att uttrycket i stort sett säger att jag är ett offer för omständigheter. Att jag inte har kontroll på min tid och därmed mitt liv.

Tanken med min blogg är att få dig att fundera på hur du allra bäst kan fylla på dig själv med härlig energi och därmed ge andra människor ny glöd för en ny vecka!

Jag är i slutfasen av flera utvecklingsprojekt inom olika organisationer och jag kan konstatera att det som gör livet mer meningsfullt och som påverkar förmågan att prestera är bland annat hur jag trivs med mina medarbetare och chefer. Det är lite som påverkar mycket.

De mänskliga relationerna kommer aldrig att ersättas av avancerad teknik och utrustning. Det som motiverar och stärker kan skilja sig mellan människor och organisationers kultur. Det kan vara allt ifrån ”grabbighet” med hån och elakheter som en del av kulturen till mjuk, vänlig försiktighet som skapar trivsel, ökad lust och prestation. I vissa organisationer är tystnaden och avsaknad av bra relationer ett av de största problemen för medarbetarnas vilja, mod och engagemang till prestation. Där prestationen är låg följer i nästan samtliga fall ett dåligt resultat.

Människor behöver:

  •     Känna sig uppskattade
  •     Höra och förstå att de gör ett bra jobb
  •     Få veta hur de kan uppföra sig och göra sitt jobb bättre, när det behövs
  •     Trivas så att de orkar prestera

Det viktigaste av allt det viktiga just nu är att ta vara på de medarbetare som finns omkring dig. Ibland får vi acceptera att vi inte kan välja/köpa ”ett nytt lag” som i elitidrotten, utan jag får träna de jag har och göra dem bättre. Mer ofta än vi tror kommer principen ”den som ger han får” att gå i uppfyllelse.

Det gäller även energin, framtidstron och prestationslusten.

Ett bra sätt att använda tiden, som upplevs gå väldigt fort, är att stanna upp inför dina medarbetare och tänka till på hur du allra bäst får andra att prestera. Gör detta redan idag, det är snart fredag…

Lycka till!

– Magnus