View Article" >
Logotyp

”Vem är din vän, och vem delar du dina tankar med?”

När jag ställt frågan fick jag ett som jag uppfattar, ärligt svar. Det fanns någon som personen jag pratade med delade viktiga saker med. Förutom mig då samtalet var arbetsrelaterat.

Vänner förtjänar respekt. Det är sådana som jag kan ”lämna ut mig till”. Det är sådana som inte har ett förakt för mig oavsett om jag är svag eller stark. Framgångsrik eller misslyckad. Rik eller fattig. Det är en sådan människa som ser till mig, just mig och inte gör skillnad på person. Det är också någon som jag kan förvänta mig att höra ”sanningen av”.

Jag har förmånen att ha ett par tre stycken personer som jag kan anförtro mina ägodelar, min kommande pension och andra mera materiella tillgångar till. Det är en del av tryggheten inför framtiden om det skulle hända något med mig eller mina närmaste. Vissa saker är känsliga för oss människor. Det finns delar som vi aktar oss för att dela med andra. En del av dessa är t om känsligare än materiella saker, och tur är väl det.

I ett lag byter man normalt sett ut 20-30 % av spelarna inför varje säsong. Så har det varit historiskt i HV71*. Vissa år har det varit betydligt flera personer, exempelvis under förra säsongen 2017/2018 vilket försvårade en hel del av vårt uppdrag att utveckla gruppen. I forskning kring gruppers utveckling så säger den bestämt att det krävs mer än 51%** byte av gruppens medlemmar före det att normer och andra saker påverkar betydligt. Samtidigt vet vi att en enstaka person kan förstöra eller på ett positivt sätt påverka en grupp i rätt riktning. Varje människa är viktig för att vi som grupp, lag och team skall lyckas. Men inget står över gruppen och dess syfte. Inte ens relationer.

Om vi tar för stor hänsyn till relationella delar som; släktskap som föräldrar, syskon eller annan nära relation som vänskap utanför jobbet kan det på ett negativt sätt påverka gruppens prestation och resultat. Det är när allt för stor hänsyn tas till det relationella. Det funktionella och resultatinriktade kommer i andra hand. Vilket inte är bra.

I en grupp delar vi erfarenheter. Glädje och sorg. Framgång och motgång. Hopp och förtvivlan. Historien skapar vi tillsammans. Framtiden och hoppet bygger vi tillsammans. Drömmen om ett nytt SM – guld eller att vinna nya kunder, en ny marknad och att utvecklas och vara ledande inom digitaliseringen som några av mina kunder just nu jobbar med är inte ett ”enmans” jobb. Det är teamets, med ett stort VI snarare än ett stort jag.

Vi kommer tillbaka till att alla framgångsrika team nästan alltid håller just teamet i fokus. ”Vi har gått igenom så mycket som team, vi är så grymt starka tillsammans, jag älskar mina arbetskamrater, finns inget gäng som vi”. Det är sådana uttalanden som framgångsrika teams medlemmar har efter de har nått sina mål. I lågpresterande team låter det annorlunda.

I krig och kärlek är allt tillåtet sägs det. Livet är om inte för oss i Sverige ett krig, men det kan vara en strid emellanåt. Jag önskar att du skulle se över hur du själv uppfattas för att vi skall lyckas i våra dagliga utmaningar och ge det allra bästa till våra närmaste.

Är du en person som:
• Förtjänar respekt (Den du är och det gör)
• Är en bra vän (Om inte för alla så för de närmaste)
• Har andras förtroende (Skulle du välja att lita på dig själv om du var någon annan)
• Ger andra hjälp och ber om hjälp (Detta skapar ömsesidigt beroende och stärker teamet)
• Delar glädjen med andra (gläds med andras framgång och delar generöst med dig av din egen)

Lycka till, var rädd om relationerna och kom ihåg att du är där du är av en anledning, att vara en vän och att göra skillnad.

Magnus

*HV71, SHL-laget i ishockey **Susan A Wheelan, Ph.D. GDQ (The Group Development Questionnaire)

Har du frågor eller kommentarer? Eller vill du följa mitt nyhetsbrev? Klicka här