View Article" >
Logotyp

”Våra ledare ute i verksamheten är för dåliga och behöver bli bättre, kan du komma hit och hjälpa dem att utvecklas?”

Veckan efter var jag på plats för att möta några ur ledningsgruppen i företaget. I mötet beskrev ”den högste ledaren” vad han och ledningsgruppen identifierat som utvecklingsbehov för att verksamheten i fortsättningen skall vara lönsam och effektiv.

Efter att ha lyssnat in behoven ställde jag den mera obekväma men ärliga frågan: ”-Hur jobbar du och ni själva i ledningsgruppen med er utveckling?”

Efter en stunds tystnad så blev svaret att ”-behovet säkert finns där men att vi just nu behöver fokusera på dem där ute”.

Om du går till dig själv och till din närmaste ledningsgrupp eller läs ditt närmaste team för dig som inte är med i en ledningsgrupp så är det bra att ställa följande frågor:

• Vilka områden i mitt ledarskap skulle jag kunna behöva utveckla?
• Leder jag föredömligt och vill de jag leder identifiera sig med mitt ledarskap?
• Hur fungerar vi som team? (ledningsgrupp mm)
• Är vi själva föredömen i hur vi fungerar som team för de andra?

Att vara ledare innebär ett stort ansvar. Du har en stor påverkan på andra människor och även resultatet.
Att vara medlem i ett team och än mer i en ledningsgrupp betyder även det ett stort ansvar. Du kan inte och skall varken ducka för eller vara rädd för att vara i en ledningsgrupp, bara du förstår din betydelse och tar ansvar.

I Ledningsgrupper och team fattas det beslut. Beslut som påverkar många andra och resultatet skapar förutsättningar för sysselsättning, fortsatt tillväxt och utveckling.

För att lyckas med sitt uppdrag behöver medlemmarna i ett team mötas regelbundet och ha kvalitativa möten. Innehållet i mötena behöver utvärderas och på vilket sätt vi fattar beslut, delegerar uppgifter och samordnar verksamheterna.

Jag ser att flera ledningsgrupper jag jobbat i under åren tyvärr oftast fungerar sämre än andra underställda grupper. Varför då? Några svar är att det finns ett ”magiskt tänkande” kring hur grupper skall fungera, det skall ”lösa sig självt, vi har ändå varit med så länge så det här kan vi”.

Grupper och team fungerar som vi människor allmänt gör; vi går igenom olika faser som barndom, tonårstid, ung vuxen, vuxen och så åldras vi med…

Om inte du som ledare förstår och kan hantera detta i ditt ansvar så kommer din grupp definitivt inte att utvecklas på det sätt som den skulle kunna. Men när du bestämmer dig med dina närmaste för att ta nästa steg i er utveckling så kommer bra saker att hända.

Högpresterande team* har visat sig:
• Ha medlemmar med högre arbetstillfredsställelse
• Ha medarbetare med lägre stress och lägre sjuktal
• Få högre skattning på kundservice
• Genomföra sitt arbete snabbare
• Skapa mer intäkter till företaget
• Rädda fler liv inom vården

Jag ser fram emot att hjälpa dig och ditt team att utvecklas till att vara och förbli ett högpresterande team!

Magnus

* Tack för inspiration och kunskap från Susan A Wheelan GDQ, Christian Jacobsson och Maria Wramsten Wilmar, Göteborg.