View Article" >
Logotyp
  • Jag vet inte vad jag är bra på, det känns inte som att det är jag som skall säga det om mig själv, det får andra göra.
    Vi satt i ett konferensrum med en personalgrupp där jag utmanade medarbetarna att identifiera ett par av sina egna styrkor. Frågan var ställd så här: – Skriv ned tre saker av det du gör i vardagen som du anser att du är riktigt bra på. Därefter två personliga egenskaper som är kopplade till den du är och som du nyttjar i samspelet med andra. Exemplet var om du är en omtänksam människa är det troligt att du visar andra omsorg, är du en noggrann människa är det troligt att du är strukturerad o.s.v.

Jag har sett flera drabbas av plötslig skrivkramp under sådana här övningar. En av orsakerna är att det är osvenskt att prata om sina egna styrkor för att det kan uppfattas som kaxigt. En annan är att det är obekvämt om man dessutom behöver redovisa och prata om det i grupp.

Nu vet vi att det mestadels är gott med ödmjuka, vänliga och försiktiga människor. De som visar att de levererar över tid vad de är bra på, utan att behöva skryta om sig själva.
Det jag är ute efter är ändå avgörande för hur bra du kan bli för din omgivning, det är att identifiera det du kan och utveckla det genom att: träna, träna och träna igen på de delar som hittills varit framgångsrikt för dig och är dina styrkor.

Motivation slår klass. I vissa team och idrottslag blir detta tydligt. Vi anställer hellre någon med hög vilja och viss kompetens än en person med hög kompetens som saknar viljan. Har du båda är du ju en drömspelare för ditt lag!

Det har visat sig många gånger när jag coachat människor att om viljan finns så kan tidigare omöjliga mål uppfyllas. Detsamma gäller det du kan (din förmåga) att om du vill lära dig, utvecklas och växa i både kunskap och kunnande så kan du.

Arbetsmiljön blir bättre, medarbetarna stannar kvar längre och att det blir lättare att rekrytera ny personal när förutsättningarna för prestation finns. När människor får stöd och fokus på sina styrkor i en miljö där förväntningarna är tydliga så får man ett högre ägarskap och det ger mera motiverade medarbetare!

Förväntansbilden du har på dig själv och din omgivning kan vara helt avgörande för om du skall lyckas. En hög förväntan ger normalt sett en hög ambition så länge den inte är orimlig och knäcker dig.
Vad vill du uppnå med det du gör? Hur nära är du just nu? Vilken förväntan har jag på mig själv i min roll? Vilka styrkor har jag och hur kan jag använda dem?

För att stärka dig och andra är det bra att börja med övningen jag nämnde i inledningen. Börja där med att identifiera dina styrkor, för de finns. Tänk, känn, skriv ned och läs dem högt och utveckla det du är bra på, där du är.
För det du kan och det du vill är förmodligen mer än du hittills trott och visat världen.

Magnus