View Article" >
Logotyp

Det vi inte pratar om
– Vad är det vi inte kan prata om i den här gruppen?
Min fråga möttes av tystnad och som coach till den utåt sett väl fungerande gruppen hade jag tidigare förstått att det fanns ämnen och problem som de undvikit under en längre tid. Det var först efter att jag delat in gruppens medlemmar i grupper om tre personer som vi kunde få fram en del input som sedan hjälpte oss vidare.  En av mina viktigaste roller är för övrigt att få människor och team att öppna sig och säga rätt saker, så som var och en ser och känner. En annan är att träna människor och team att säga saker rätt.

Vad är det som du och dina närmaste inte pratar om?
För varje erfarenhet jag får, i mötet med enskilda, par, team och organisationer blir min övertygelse allt större. Det finns saker som vi alla bär på som är svåra att prata om. Just begreppet kommunikation betyder ju: att dela med sig, att göra känd.
Det är självklart både klokt och respektfullt att inte alltid vända ut och in på sig själv och andra i ett samspel, om det så är i familjen, med barnen, varandra eller släkten. Inte heller på jobbet orkar vi ständigt vara så öppna med varandra för det svåra kostar oss mycket att prata om och lyssna till. Det krävs ansvar och respekt av alla inblandade när det svåra skall lyftas fram i ljuset och att det sker vid så rätt tidpunkt som möjligt, när nu det är.

Det jag lagt märke till är att när vi alltför länge undviker att prata om delar som berört oss skapas en uppskjuten problematik och frustration. Den har en förmåga att få oss ur balans och den tar vår energi. Om du är en av dem som på något sätt en eller rentav flera gånger försökt att ta upp något som du under en längre tid burit på, möts av tystnad eller blivit tystad så vet du vad jag menar. En del är förälskade i sina ursäkter och förklaringar till varför vi inte just nu skall prata om detta eller att ”det inte var så farligt”. Vi har lärt oss att det oftast inte är en väg till framgång.

Jul och nyårstiden är när den är som bäst en tid av samling, reflektioner med tankar och känslor, en slags sammanfattning av året som gått och en början på drömmar och önskningar inför året som kommer.

Om du känner och vet med dig att det skulle vara skönt och hjälpsamt att ta steget till att både öppna upp dig, prata och få andra att göra samma sak av de som är i din närhet vill jag uppmuntra dig till detta.
Min så saknade mamma sa ofta på sin småländska: ”En måste kunna prata om det”. Min handledare har lärt mig: ”Magnus, hjälp grupper att göra svåra saker talbart”.
Under året har jag haft flera samtal med människor och grupper som berättat om sitt svåra. Jag har lyssnat, ställt frågor och i flera fall har det varit hjälpsamt och lett till förändring. Ibland har det skett att när par och team fått hjälp att lyfta fram det svåra, det vi inte pratar om så har effekten blivit ökad förståelse och fördjupad respekt. Det händer något när någon berättar och pratar till en annan i stället om någon. Det sker fantastiska saker när du lyssnar aktivt och med intresse återberättar vad du hör någon säga. Den andre känner sig lyssnad på och kommer att visa öppenhet och ömsesidig respekt skapas. Dessa tankar kan vara hjälpsamma och början på fördjupad kommunikation, en mera direkt och öppen samtalston och ge förutsättningar för ett starkare samspel med ökad energi och glädje.

Vad är det vi pratar om?
Jag drömmer om en jul och ett nytt år där vi på bästa sätt både pratar och lyssnar mera aktivt. Där intresset för andra är i centrum och där förnyad respekt och fördjupad kärlek får upplevas. På det mera arbetsmässiga planet finns alla möjligheter till en nystart in på nya året. Tiden och kvalitén på ert samspel på jobbet har du som medarbetare ett stort ansvar för. Jag vill verkligen uppmuntra dig att visa öppenhet och att som vi andra träna på att säga svåra saker rätt. Det är det vi pratar om och sättet vi gör det på som skapar nya förutsättningar för en arbetsmiljö och samspel som ger framgång.

Med önskan om en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt 2022

Magnus