View Article" >
Logotyp

”Jag vill att vi försöker samlas och äta en gång per dag med alla i familjen”.
För många familjer och läs gärna team på de flesta företag och organisationer är detta långt ifrån verkligheten en vanlig dag. Det är för många rent praktiskt omöjligt beroende på arbete och otaliga aktiviteter. Men tänk om det skulle kunna gå att samlas en gång om dagen?

Vad skulle vi vinna på det? Hur skulle känslan vara och hur mycket bättre skulle vi fungera tillsammans?

Det var Maria, min fru och mamma till våra tre (just då små) barn som uttryckte sin önskan. Nu vet vi att den viljeinriktningen och beslutet att sträva efter just ”att äta och samlas en gång per dag” har hjälpt oss mycket. Tilläggas kan att vi inte hade mobiltelefonerna att kämpa emot. Numera händer det att familjer som äter eller om man sitter med vänner på restaurang, att det verkar vara fullt naturligt att både använda, läsa, surfa och prata i telefon med någon annan. Detta samtidigt som man sitter med de kanske viktigaste personerna i livet runt ett matbord. Bara känslan av att telefonerna skall ha sin självklara plats på matbordet är ju oskön. Eller hur ser du på det?

Hur håller du ihop ditt team?
Under åren har jag jobbat i otaliga arbetsteam, jag har suttit med många olika par och jag ser ett tydligt mönster. De par och team som har samarbetsproblem har ofta för få möten med för låg kvalitet och innehåll. De kan vara för dåligt förberedda och vara ostrukturerade. Dessutom kan det vara en miljö av osäkerhet och tystnad. Min erfarenhet är att detta kan vara väl så svårt som ett mera ”stökigt” klimat med olika åsikter och mera ”tjafs”. Men båda miljöerna kräver bra ledarskap och ett gott medarbetarskap. Det är även ett ansvar att vara medlem i ett team. Precis så som i en familj även om föräldrarna har det yttersta ansvaret.

Tips till dig som lever med någon
Bestäm en tid om dagen eller åtminstone några dagar i veckan när ni möts i en halvtimma eller mer. Låt varje person få beskriva sina önskemål om innehåll och plats. Kom ihåg att fikastunden på trappan är minst lika bra som finmiddagen på en restaurang. ”Hellre lite och ofta än mycket och sällan”.

Lyssna mer än du pratar gäller för de flesta, vissa är dock allt för tysta och behöver träna på att dela med sig vad den önskar. Och hör sedan…det betyder; vad säger den andre/de andra egentligen? Försök att känna in, ställ frågor och var intresserad. Beröm mer än du kritiserar. Våga säga vad du tycker, men överväg; är detta rätt tillfälle just nu? Om du undrar så är det på dessa punkter jag själv begår de flesta misstag. Du behöver inte göra om dem, det har andra och jag redan gjort.

Se till att ha regelbundna tider för möten på jobbet. Använd samma tips som jag ger ovan på jobbet. Det är bra principer för framgång.

Jag tror på livslång kärlek. Jag tror även på utveckling i gamla relationer och att det finns förbättringar på din arbetsplats.

Ta ansvar, se till att göra livet mera meningsfullt genom att ge dig själv och dina närmaste chansen att lyckas och göra ert team till ett vinnande team. Det är hemligheten.

Magnus