View Article" >
Logotyp

-Det kommer att bli en utmaning när vi snart kommer att kunna jobba närmare varandra igen”. Ledaren uttryckte sig med lite oro om hur tiden efter restriktioner och social anpassning skall bli. Även funderingarna kring fysiska möten och deras betydelse för teams samarbete. Det vi vet är att tiden före, under och efter Covid – 19 inte är sig lik. Vi kommer att ha ändrat våra beteenden och behoven har också delvis ändrat sig under denna prövning för mänskligheten.

Det kommer självfallet bli en utmaning när du och jag tillsammans med våra kollegor skall mötas mera fysiskt igen, vi kommer att både glädjas över, få ny energi och nytt driv genom att mera frekvent kunna jobba tillsammans. Vi kommer dessutom att prövas i våra vanor. Kravställande och mindre frihet med att jobba hemifrån för de av oss som kunnat det kommer nu denna frihetskänsla att ändras även att det för de flesta är nåt väldigt positivt att jobba med varandra igen.

Tänk även uppsidan för oss alla att kunna ses, ta i varandra och umgås med arbetskamrater och de som är äldre även om det kommer ske med en nyfunnen försiktighet. Det är ju helt underbart när någon med ett leende säger; ”jag har fått båda sprutorna”.

Utveckla ditt team
Mitt fokus med flera av mina kunder under de senaste åren har varit just att utveckla samspelseffektivitet. På svenska; ”hur bra kan vi göra varandra på jobbet”.

Om du är ledare för ett team, se till att investera tid och resurser för att ta ditt team till nästa nivå. Se till att träna ditt team på viktiga delar. De flesta av oss vet att nedan tio punkter är återkommande behov och utmaningar för oss som just jobbar i team. Forskningen säger att hanterar man dessa väl så är man troligen ett högpresterande system.

Hur väl fungerar och uppfyller ditt team nedan tio punkter?  Oavsett om du är du ledare eller medarbetare så svara utifrån ditt perspektiv. Hur bra uppfyller ni dessa punkter, är det tydligt?

 • Mål
 • Roller
 • Ömsesidigt beroende
 • Ledarskap
 • Kommunikation och feedback
 • Diskussion, beslutsfattande och planering
 • Implementering och utvärdering
 • Normer och individuella olikheter
 • Struktur
 • Samarbete och konfliktlösning

Flera av mina kunder jobbar med att systematiskt utveckla ovan med mina insatser. Vi mäter även teamets förmåga att samarbeta (GDQ mätning) och därmed får vi hjälp till självhjälp för att än mer utveckla just vårt samarbete och detta sparar både mänsklig energi och pengar

Flera har sagt att efter vi jobbat med dig har vi ”utvecklat vårt sätt att prata med varandra. Det har blivit rakare och tydligare. Vi har även utvecklat våra roller och nu behöver vi inte vara oroliga att dubbelarbeta eller vara otydliga med vem som gör vad, vi har aldrig pratat så tydligt och klart med varandra som nu”.

”Tidigare tog det energi att gå till jobbet, nu känns det som att vår arbetsmiljö är så mycket bättre”

Mitt tips inför kommande semester är att du tar en funderare över punkterna och att du på ett strukturerat sätt tar tag i de delar som ditt team behöver utveckla. Ett team som jobbar med dessa frågor, och tränar medvetet kommer att lyckas betydligt oftare i vardagen än ett team som inte gör det.

 • Vad vill du göra för ditt team?
 • Vad kan du göra för ditt team?
 • Hur skall du göra för att utveckla ditt team?

Varmt välkommen att höra av dig så kan vi prata mer om hur vi kan ta ditt team till nästa nivå – önskar dig en underbar helg!

Magnus

Info och erbjudande hösten 2021 med Carlson Communication

 • Öppna utbildningar för ledare hösten 2021 (mera info kommer snart)
 • Utveckla ditt team – uppskattad teamutbildning i 2+1 dagar
 • Profil och kommunikationsutbildning i 2 dagar
 • Inspirationsföreläsningar
 • Team och grupputveckling
 • Personlig coachning med program över 10 månader