View Article" >
Logotyp

”Magnus, vad vill du ha uppnått om 15 år?”
Jag var 40 år och hade något år tidigare startat mitt företag och var i början av en hittills fantastisk resa. Genom att få frågan som var både krävande och jobbig så tändes något inom mig. Mats* har vid några avgörande tillfällen påverkat mitt livs inriktning väsentligt genom att ställa frågor, ge tro och inspirera mig.

”Tron är grunden för det vi hoppas på, den ger oss visshet om det vi inte kan se”
Bibeln, Hebreerbrevet 11:1

Vem vet vart man är om 15 år, vet du?
Om du däremot har en tanke, en bild och en vision om vad du vill så är det mera troligt att du kommer att hamna i den situationen. Det kommer med större säkerhet att bli så än om du lever ditt liv med inställningen ”det blir som det blir”. Med respekt för livets utmaningar så vill jag även säga att det inte alltid blir som jag tänkt, en del drömmar, önskemål och förhoppningar kan plötsligt suddas ut.

Men ändå, det finns en otrolig kraft i att ”se dig själv” och de möjligheter som du har inom den närmaste tiden och kommande åren. Vad du vill åstadkomma och vart du vill hamna. Både för dig personligen och organisationen du jobbar för.
För övrigt, det kan räcka med att svara på frågan; ”Vad vill du uppnå den här dagen, veckan, månaden och närmaste året?”

Påminn dig om dina gåvor
”Vad var du mest nöjd med idag?”
När jag ställde frågan till elitidrottaren så flyttade jag fokus på de delar som inte hen var nöjd med. Istället för att se det som inte var så bra så såg hen bra saker utan att ljuga eller överdriva. Starten var bra, attityden hade förflyttats från rädsla och passivitet till ett mera bestämt positivt förhållningssätt. Bra beteenden i nuet leder till bra resultat i framtiden. När hen berättat om sina styrkor och bra beteenden kunde vi även fokusera på förbättringar till nästa tävling. För mig som coach ser jag att framgångarna väntar runt hörnet, men det börjar med att leva i nuet och sluta älta det som varit. Så bygger vi tro och skapar framtiden.

Vilka gåvor är du mest nöjd med som människa? (kopplade till arbete/skola och privat liv)
För att hitta dessa kanske även du behöver sluta älta missflyt, dålig prestation, brist på gåvor som andra har och uteblivna resultat. Behöver du det?

Vilka beteenden behöver du utveckla för att uppnå de målbilder du har för 2019?
I de flestas liv kan man se både i studier och genom möten med människor att de som har ett starkt syfte (varför) uppfyller sina mål med större säkerhet. De som lever med ett syfte och därmed en övertygelse om vad och varför kommer att driva sig själva med en allt större övertygelse och därmed lyckas bättre med sin måluppfyllelse. De verkar även ha en starkare vilja att betala ett högre pris för att nå sina mål. Man kan säga att ju större övertygelse – desto starkare målbild om framtiden.

Vad ser du framför dig? Varför gör du det du gör?
För att dela några personliga tankar så har jag sett mig själv vara en bra livskamrat, en bra pappa och en engagerad coach genom mitt arbete i HV71 och Carlson Communication. Jag har även haft anledning att jobba på ständiga förbättringar genom den feedback jag återkommande fått/får genom livet. För jag är inte färdig. Med en stark tro och övertygelse på varför jag gör det jag gör. Men även jag prövas, jag kan tappa självförtroendet och älta misstag. Då är jag glad att snabbt påminna mig om mina styrkor och varför jag gör det jag gör. Dessutom har jag familjemedlemmar, arbetskamrater och kunder som ger mig en känsla av ”tillsammans” i medgång och motgång. Vi förlorar, utvecklas och vinner tillsammans.

Vad är ditt livs syfte?
”Magnus, du får komma ihåg att det finns en anledning till varför du har så många samtal och varför du hamnar i så många andra människors livsutmaningar.” Det är för att det troligen är ett av dina livs syften. Orden några dagar före jul var Pelles** en annan av mina inspiratörer.

Vad är ditt livs syfte?
Det kan t o m vara en börda att bära vissa personliga gåvor för en del av oss. Men det ligger en otrolig kraft i att leva i detta syfte med sitt liv, det skapar meningsfullhet och ger kraft för varje dag. Var rädd om syftet med ditt liv och se det som en tillgång för andra och glädje för dig själv att leva i.

Hur gör du nu?
Se det du har. Dina personliga gåvor, din vilja att göra ditt bästa. Din attityd att ge andra uppmuntran, utbildning och att tillföra värden till en annan människa kanske är det finaste du kan göra.Våga drömma och sätta målbilder genom att ha höga förväntningar på det som ligger framför. Du är värdefull, det finns ett syfte med ditt liv och du har förmånen att leva det, med oss andra.
Så; ”Vad har du uppnått om ett år?”

Magnus

*Inspiratör vid detta tillfället Mats Kärnerud
**Pelle Hörnmark en av mina närmaste vänner.