View Article" >
Logotyp

Hur gör du när det är motgång?
Du har ringt alla samtal som du tycker du kunnat, du har förberett dig, lagt ned din tid och kraft men inte lyckats. Du har grävt så djupt att du inte längre kan gräva mer. Trots alla dina försök så ser du inte dig själv kunna en gång till. Nog är nog, jag orkar inte mer.
Andra människor skyller i motgången ifrån sig. De hittar liksom alltid en anledning till att det var ”någon annans fel”, det finns många ursäkter och förklaringar till vad och varför det inte gått så bra.

Ovan är två möjliga scenarier som blir som en typ av förklaring till varför det är motgång och hur du och jag som människor kan reagera.
Vilken hamnar du lätt i?

Bra tankar är: Jag kan, jag orkar och jag vill försöka en gång till! Jag ber om hjälp och sträcker ut min hand. Jag tar ansvar, jag gör mitt allra bästa och det räcker långt!

Vad händer när det är tomgång?
I tomgång brukar jag se att individer och grupper väldigt lätt hamnar i felfokus, man hittar på en massa saker (mest skit) som att snacka just skit om andra. Det är inte speciellt konstruktivt och ger inga bra känslor och ger ofta en dålig eftersmak.
Har du tänkt på att om någon snackar skit om andra till dig, vad säger den då om dig till någon andra?
Ett bra tips när det är lite tomgång (för lite att göra) är att du hittar bra strukturer, sätter upp en målbild för dagen och att du ser till att använda tiden så bra du kan.

Det är när det är tomgång (för litet att göra) som du kan hinna utveckla och lära dig saker. Du kan städa, sortera och slänga. Du kan läsa, träna och bygga upp dig själv. Du kan höra av dig till en gammal vän eller bekant som behöver en uppmuntran. Då blir inte tomgången en negativ stress utan en tillgång och tid av utveckling om du tar vara på den.

Bra tankar är: Tomgången är inte för alltid, jag tar vara på tiden och när den är över har jag gjort något väldigt bra med den för att skapa min framtid.

Vad händer i framgång?
Vad verklig framgång egentligen är behöver man diskutera med sig själv och sina närmaste, både hemma och på jobbet. Värderingen av vad verklig framgång är innebär ju olika för olika människor.
När du har uppnått och regelbundet lever i det som för dig och ditt team är framgång är det viktigt att utvärdera och identifiera vilka faktorer som lett fram till denna.

Många gånger är vi väldigt kritiska och granskar allt möjligt när vi har motgång och får förluster. Märkligt nog glömmer vi lika snabbt varför vi ”har det bra” eller ”vad det var som gjorde att vi lyckades” när vi nått framgång, lyckats med uppgiften eller har det fint i en relation.

Bra tankar är: Vad är det som har gett dig och er framgång? Vad behöver vi fortsätta att göra för att få mer framgång? Hur ser det ut om en månad, tre månader o s v om vi tar dessa stegen för fortsatt framgång sett över tid?
Riktig framgång är ju att ha vänner, riktiga vänner. Börja med att själv vara en, då får du framgång, kan hantera tomgång och har garanterat stöd i motgång.

Magnus