View Article" >
Logotyp

Utan självinsikt så blir du begränsad. Om du inte förstår hur du påverkar andra så får du med tiden allt svårare att passa in med andra människor. Det kallas för samspelseffektivitet av sådana som mig, som dagligen tränar individer, par och team i förmågan att fungera med andra. Emellanåt gör jag egna upplevelser då jag själv får anledning att reflektera över just det; min egen självinsikt. Det finns även för mig delar att jobba på.

När människor skall fungera tillsammans är det bra att förstå att ”individuella olikheter” är en tillgång. Även ifrågasättande av beteende och feedback på utfört arbete, teamkultur och måluppfyllelse. Det går t om att mäta olika individer och även gruppers effektivitet på seriöst sätt. (IDI, Nurture Social Intelligence, GDQ, Wheelan)

Det är sällan eller aldrig jag tycker att jag möter en riktigt hemsk och bedrövlig människa. Det är klart att de finns, nu tänker jag inte på de värsta i historien eller den som begått våldsbrott, men även de är människor. De jag menar är de som har ett rykte om sig att vara hårdföra, elaka eller utnyttja sin position. I de flesta fall möter jag en person som visar sig vara ganska mänsklig efter någon timmas samtal. En del kan ha en ”hård panna men vara lös i magen”. Det kan också visa sig vara så att det finns ett varmt hjärta när det väl gäller viss av dessa hårdingar.

Jag brukar tänka och ibland säga till den jag pratar med; ”-Om du som person hade förstått behovet andra har av denna mera mjuka mänskliga sidan hos dig själv, om du bara visar den oftare så får du med tiden ett bättre rykte. Om du delar mera personliga sidor ifrån dig själv i mötet med andra tycker de inte bara bättre om dig utan du hade blivit effektivare. Vilket i sin tur påverkar resultatet av allt arbete.

Det är helt enkelt bra att få andra med sig hellre än emot sig.

Hur har du det oftast?
Sedan finns det en annan sida av det hela, det finns ett allvar, ansvar och då kan den mera hårda och krävande chefen, medarbetaren, föräldern och kanske livskamratens beteende ha sin plats och sitt berättigande. Frågan är bara hur ofta jag skall uppfattas vara hård, krävande och ”lite okänslig” för andras behov och önskningar.

I stort sett i alla organisationskulturer möter jag olika beteenden hos ägare och högsta ledningen. I de flesta fallen har den högste ledaren ett stort ansvar att jobba med sin självinsikt då denne påverkar andra hierakiskt. Andra gör ju väldigt ofta som du gör…pratar som du pratar och behandlar andra som du behandlar andra.

För egen del är jag stolt att vara Omgiven av människor. Att få möta olikheterna, se team där samarbetet utvecklats, där respekt och värderingstyrda människor behandlar andra med respekt. Även där de utvecklat en kultur där en del av respekten är att säga till när saker inte är som det skall vara. Med uppmuntran och beröm kommer du och jag långt. Om vi även lägger till återkoppling på prestation så kommer vi ännu längre.

Idag är en bra dag att inse; Du är omgiven av människor.

Magnus