View Article" >
Logotyp

Kan du se det framför dig – kan du bara låta det hända”

Jag insåg att min fråga kändes lite väl påtvingande för den jag coachade i en pressad situation. Prestationsångesten hade tryckt ned personen och för att nå resultat var en positiv målbild allt annat än det han såg framför sig.

Till dig som är pressad efter en tuff tid i livet, hemma, på jobbet och med dina kollegor; ”kan du se något gott komma framöver? Kan du tänka dig att få se nåt nytt under 2021?” Om du skulle se nåt annat än misslyckande, sjukdom, motgångar och svårigheter, vad skulle du se då?

Vi människor andas helt naturligt utan att behöva tänka oss för ända tills vi blir sjuka och drabbas. Först då blir vi medvetna om att det som vi tog för givet inte längre är för givet.

När framtidstron tillfälligt slår ned dig, när olyckan eller motgångarna ger dig oro så tar till sist luften slut. ”Kan du se något gott komma ur detta”, nej inte just nu.

Men tänk OM du skulle försöka se något annat? Hur skulle det se ut då?
Vad önskar du då skall hända?

Jag blir ständigt påmind om att de som kallas trons hjältar; ”de trodde och såg det ingen annan kunde se”. Det är de som såg visioner, syner och framtidsbilder. De ser ett hus ritas som ingen sett om de är arkitekter, de ser sig själva och sitt team vinna framgångar om de är idrottare, de ser sig själva få en utbildning och ett arbete som de kanske drömde om som barn. De ser hjälpinsatser inom sjukvården där de botar Covid-19 smittade. De ser sig själva göra skillnad för andra. De tror, hoppas och arbetar ofta hårt för att uppfylla sin vision.

Vad ser du när du ser ett år framåt? Vad har då hänt? Vilken vision har du framför dig?
Vad ser du hända med din relation och eller dina barn? Vad ser du framför dig när du ser din arbetsplats? Vilken känsla ser, hör och känner du när du liksom ser dig möta dina kollegor under normala förhållanden? En framtidssyn i en värld där vi på nytt kan ta i, krama och vara nära både vänner och främlingar, unga och våra äldre föräldrar.

Försök att se dig själv och världen i ett annat ”önskat läge”. OM du skulle ha det bra, lyckas och skapa det som du ännu inte har sett, vad skulle du se då?

En påminnelse till dig om dina problem som du mött eller just nu går igenom är att:

• Allt motstånd gör oss starkare så länge det inte knäcker oss
• Alla människor behöver gå igenom ett test för att det finaste skall komma fram
• Alla idéer, visioner, drömmar och tankar är så mycket värdefullare när de håller i motgång och att man får jobba för dem

Jag vill orka en bit till på vägen, jag vill fortsatt be om hjälp, jag vill våga hålla fast vid min övertygelse. Där, just där i beroendet av något som är större, beroendet av andra människor hittar jag meningsfullhet och styrka.

En styrka som mitt i all min svaghet blir fullkomlig för trots allt, så har jag mitt hopp och min tro att det bästa ligger framför oss.

Magnus