View Article" >
Logotyp

”Kan du komma med ett förslag till oss hur vi skulle kunna utveckla våra ledare?”

När frågan kommer så ligger det ofta en stark önskan om att i det identifierade behovet av ledarutveckling finns behov av förbättring.
Människor, grupper och organisationer behöver träna sina ledare och utrusta dem för uppgiften. Det är lika självklart som att vi behöver träna regelbundet på andra delar för att upprätthålla en viss nivå för de saker vi förväntas ha en god prestation.

Några exempel på olika typer av efterfrågade behov:

• En ny ledare i en ny grupp
• Låg prestation
• En medarbetare skall nu leda sina ”gamla” arbetskamrater
• Förändringar i organisationen
• Många nya medarbetare
• Flera som är nya i sin ledarroll
• Konflikter

Självklart så vill jag utveckla ledare i sina roller. Det kan vara alltifrån människor som har rollen som; Ägare, VD och olika typer av chefer och produktionsledare i alla möjliga branscher. Helt enkelt där människor och grupper finns, där behövs det bra ledare.

För egen del så blir jag tränad av de som bl a forskar kring team och grupputveckling. Det gör mig förhoppningsvis effektivare i min roll som tränare för dig. Tack!

I studier har det visat sig vara viktigt att inte enbart träna och utveckla ledaren, utan även teammedlemmen. Vi behöver alltså fokusera på fler än ledaren, även hur medlemmen i teamet skall förhålla sig till uppgiften och andra. Vi behöver utveckla medarbetarskapet.

Susan Wheelans (GDQ) forskning visar tydligt på att grupper som inte är så långt utvecklade har ett större fokus på ledaren än de grupper som kommit längre i utvecklingen mot Effektivitet och Produktivitet. Ledarberoendet är där mindre. Uppgifterna är mera delegerade och medlemmarna i grupperna har tydligare roller. Man ser även att det ömsesidiga beroendet är väl utvecklat. Andra viktiga nyckelfaktorer är att dessa väl fungerande grupperna har utvecklat; Feedbackkulturen, konfliktlösning och de har ett väl fungerande system för implementering och utvärdering av sina uppgifter.

Med mätmetoder kan vi just definiera i vilken Fas (1-4) en grupp befinner sig. Min egen erfarenhet är att det finns stora behov av att utveckla såväl ledare som medarbetare.

En av nyckelfaktorerna idag är att utveckla en stark förståelse för:

• Varför vi är här som grupp och enskilda individer (syfte)
• Vilka är våra intressenter och vad skall vi producera?
• Hur är vår arbetsmiljö och vårt (inre) klimat? (Hållbarhet och att få behålla de människor vi vill ha, med tanke på förändringar och nya utmaningar

Känner du igen dig? Hur är fokus i den grupp du arbetar i? Vart har ni fokus? På vilka områden behöver ni utvecklas?

Den här dagen är en bra dag att ta ansvar för dessa frågor och att du med dina närmaste diskuterar hur ni skall ha det i fortsättningen.

Jag vill gärna fortsätta hjälpa er att göra er bättre!

Magnus