View Article" >
Logotyp

”Jag vill att du ger våra fina ledare hjälp och verktyg att hantera sin vardag”. ”De dagliga utmaningarna som handlar om att visa ledarskap, kommunicera, vara ett föredöme och att våga ta obekväma beslut när det behövs”.Företagsledaren har bestämt sig, hen vill utveckla sina ledare, från bra till bättre. I augusti startar vi utbildningen.

Det är mycket fokus på hur enskilda människor fungerar i sin roll. Vi har lätt att ”hissa och dissa” enskilda personer och deras insatser. Ofta kommer det från de som inte bär så stort ansvar, då är det lätt att ha åsikter. I rollen som coach möter jag ledare och medarbetare, lyssnar och samtalar om dessa frågor. En del är upphöjda och andra nedtryckta av sin omgivning. En tredje grupp är de som sällan eller aldrig får höra något. En del är alltför hårda mot sig själva och andra borde utveckla sin självinsikt.

Oavsett vad andra säger om dig, om du anses vara ”helt fantastisk”, ”värdelös” eller att du aldrig får höra något om hur du sköter ditt jobb så är det bra att reflektera över frågorna:

– Varför är jag här?
– Vem är jag till för?
– Vad är meningsfullt i rollen jag har?
– Vad gör jag bra och vad kan jag göra bättre utifrån min roll?

Genom att ta reda på ditt ”varför” skapar du eftertanke och mening i det du gör.
När du ser dina närmaste medarbetare så kommer du förstå att du är till för att ta hand om de som tar hand om andra medarbetare, kunder och leverantörer. Ta reda på varför just ditt uppdrag är meningsfullt. Det ger dig ny energi här och nu och inför det som ligger framför.

När du utvärderar din egen insats är det viktigt att du är ärlig mot dig själv, inte för hård och att du inte heller blundar för verkligheten. Det finns ledare som är alltför hårda mot sig själva. De andra finns de med, de som inte kan och ibland inte heller vill se hur de sköter sin roll och uppgift.

Ännu större
En enskild persons ledarskap/medarbetarskap är viktigt. Större är ändå Teamet, det är ännu större än din och andras enskilda insatser. Tänk om vi för en tid framöver kunde släppa allt för stort fokus på enskilda personer och se just till; Teamet.

Jag vill gärna hjälpa dig som individ, gärna med fokus på ditt Team. Det finns bra verktyg och modeller för teamutveckling. Viktigast är ändå förtroendet att aktivt få jobba med frågorna. Målet är att ge hjälp till självhjälp och skapa Teamutveckling.

Ett Team vet sitt syfte, ett högpresterande Team har troligen en Vision, Ledstjärnor, Operativa mål, Utvecklingsmål, Standard utåt och Spelregler. (Målmatrisen, Christian Jacobsson)

Genom att aktivt arbeta med och utveckla dessa delar så kommer du och ditt Team att bli effektivare. Med ett starkare ”Varför” och ”Hur” kommer ni att få större framgång.

Hur vill du ha det i ditt Team? Genom att ta fram medlemmarnas tankar, diskutera och komma överens om saker så skapar du delaktighet och engagemang. Fler i Teamet får ett starkare ägarskap av de viktigaste frågorna och svarar troligen på den allra viktigaste; ”Varför vi är här?”

Önskar dig och de dina en underbar fortsättning på sommaren!

Magnus