View Article" >
Logotyp

Om du inte vet vart du ska så blir det en lång resa.
Du kanske känner dig vilsen, att du inte vet vart du skall gå?
Du tänker, måste jag veta det, måste jag bestämma mig nu?

Tankar från en människa jag jobbar med:
”-Det känns som att jag har förlorat mig själv i allt som har byggts upp av alla andra. Alla förväntningar och åsikter gör att jag inte vet vad jag vill själv.
Vart är det jag vill, vad skall jag göra?
Många andra säger att jag har och kan så mycket, men jag känner inte riktigt igen mig i det”, sa mannen och la handen på sitt bröst.

Det är en bra och ärlig tanke att det inte är helt säkert att man alltid kan (och skall) veta vart man är på väg. Men i längden kan det bli jobbigt att leva med den.

Om du ställer dig dessa frågor så kan de hjälpa dig att komma fram till ett ärligt svar. Ditt svar, ingen annans.

Detta känner jag och vet jag att jag är bra på:
(Nedan punkter är påhittade exempel för att du skall kunna göra övningen med dina svar)

1.Jag är noggrann, ofta mån om andra och hjälpsam
2.Jag är pålitlig och lojal med det vi bestämt

Detta är viktigt:
3. Att göra rätt för mig och att ge andra stöd
4. Att få och att ge förtroende till andra

Hur kan du då komma framåt i en riktning som du tror på?

Ställ dig frågan så här:
”Om jag tar de positiva gåvorna som jag just har skrivit ned och använder dem redan idag, hur skulle det kännas?”
”-Om jag skulle använda dem redan idag för mina närmaste vänner, arbetskamrater och alla jag möter, hur skulle det då påverka andra?”

Kom ihåg:
Du har och kan mer än du tror. Inget kan hindra dig när du har bestämt dig.
Ingen annan kan leva ditt liv. Du kan inte heller leva någon annans.
Om du skulle ta ett beslut om vart du skall gå, vad blir då ditt första steg?
Vad behöver du då göra? Vem kan du be om hjälp?

När går du? Våga gå, gå nu, för så många andra så kommer det vara för dig, det är när du just tar steget som du vet att du är på väg, om än lite ovisst men ändå säkert jag är på väg mot det jag vill.

Magnus